dimecres, de febrer 17

Porc, bacó, beicon

Aquí teniu un text publicat en el llibre Prenint el demble a les paraules d'Antoni Llull Martí (Edicions Documenta Balear, Palma, 2009, pàg. 118). Espero que sigui del vostre interès.


Porc, bacó, beicon
Antoni Llull Martí, filòleg

El mot bacó, usual a moltes contrades de parla catalana com a sinònim de porc, tant per referir-se a l’animal com a una persona bruta per naturalesa, es troba en la nostra llengua des dels seus orígens, però la seva procedència no és gens clara. Coromines opina que tant potser que vengui d’un antic mot germànic com d’alguna altra llengua parlada a l’Europa Occidental abans de la romanització.

Ja es trobava, amb molt poca variació formal, en alemany antic, en francès antic, i en occità. Quan els normands, de parla francesa, regnaren a Anglaterra en el segle XI, hi introduïren alguns mots referits a les carns servides a taula que han perdurat, com mutten ‘moltó’, veal ‘vedell’, beef ‘bou’, pork ‘porc’, mentre que el nom d’aquests animals vius és en anglès sheep, calf, ox, pig. I també hi introduïren bacon ‘bacó, xulla’.

Com ja he dit, el significat antic de bacó, en català, és ‘porc’, i també ‘carn de porc’, i en diverses èpoques, s’ha dit al pernil, i encara a alguns llocs l’hi diuen, i en altres a la carn magra de porc, i també a la cansalada o xulla salada.

A Eivissa diuen bacó a un porc viu. El mot bacon deixà d’esser usual a França per devers el segle XVI, però no a Anglaterra, on prengué l’accepció de ‘xulla de porc amb vetes de carn, salada i fumada’, i amb el nom antic i aquest significat, dins el segle XIX fou reintroduït al país d’origen i, més tard passà també a Espanya, i en la nostra llengua és corrent dir-lo imitant la pronunciació anglesa, que és semblant a beicon.

Posat que bacó i porc (i porcell), aplicats a una persona son considerats noms lletjos, ens resulta una mica estrany que un i els altres hagin estat utilitzats com a llinatge, però això no ha passat només al nostre país. Bacon és el llinatge d’importants personatges anglesos històrics i de l’actualitat, i Purcell també. L’equivalent francès d’aquest, Pourcel, i els nostres Porcell i Porcel signifiquen la mateixa cosa, i uns i altres podrien haver estat, en principi, malnoms de qualcú que criàs porcs o hi comerciàs, o que li hagués ocorregut alguna cosa memorable amb relació a un d’aqueixos animalets. I recordem finalment que Porc (també escrit Porch) es troba també com a llinatge.