dimecres, de maig 12

Linguamón - Casa de les Llengües


Casa de les Llengües és un organisme governamental creat el 2005 i integrat per la Generalitat de Catalunya i l’ Ajuntament de Barcelona. La seva missió és acostar el món de les llengües als ciutadans; fer viure la riquesa lingüística de manera positiva a la societat; crear consciència per la sostenibilitat de la diversitat lingüística, i difondre les grans possibilitats que les llengües i les seves comunitats ofereixen.

D’altra banda, per mitjà dels serveis especialitzats, duen a terme iniciatives al voltant de les llengües per contribuir a la millora del desenvolupament social i econòmic de la societat, de forma que els models de gestió del multilingüisme proposats incideixin positivament en la cohesió social, la competitivitat i l’economia d’un país, així com en el desenvolupament social i laboral de la ciutadania.

Linguamón - Casa de les Llengües vol contribuir a fer de Catalunya un referent internacional en la gestió del multilingüisme de les societats i les noves tecnologies.

Alguns dels aspectes que Linguamón - Casa de les llengües encercla, són:


1. Multilingüisme i societat
Promoció del coneixement de llengües i de l’actitud de respecte de la diversitat lingüística del món entre els ciutadans i les ciutadanes.

2. Multilingüisme i serveis especialitzats
Creació de serveis, actuacions i recursos que s’adrecen a especialistes, organismes i empreses, per a la gestió del multilingüisme.

3. Multilingüisme i relacions internacionals
Creació i promoció de xarxes de treball i col·laboració amb altres organitzacions d’arreu del món dedicades a la difusió de la diversitat lingüística, les llengües i la gestió del multilingüisme.